دیدار کمیته دادخواهی مبارزه با فساد اداری با رئیس څارنوالی ولایت هرات در رابطه به غصب زمین

در كنار ساير موارد نا هنجار و مشكلات اجتماعي و حكومتي در افغانستان غصب زمين هاي دولتي و در برخي موارد حتي زمين هاي شخصي توسط افراد زورمند و بلند پايه اي دولتي از جمله موارد است كه مردم و اقتصاد اينده هاي دور افغانستان را شديدا متضرر ساخته است روزانه زمين هاي زيادي دولتي مورد غصب قرار مي گيرد و گفته مي شود كه رقم زمين هاي غصب شده در كشور تا هنوز به بيش از يك مليون هكتار زمين مي رسد.پس باوجود اين آمار، از غصب زمين هاي دولتي به دست افراد و گروهاي زورمند باید به شکل جدي جلوگيري صورت گیرد.
 بنابراین موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان طی جلسات متعدد شکایاتی که به این موسسه در رابطه به غصب زمین (دولتی ، شخصی) مواصلت ورزیده بود بررسی و شکایات را طور ذیل ارائه می نماید.
شکایات به قرار ذیل است:
  • غصب زمین شخصی، توسط ارباب قریه که با اسناد جعلی زمین های وی را به فروش رسانیده و اجازه فروش زمین هایی که شخص مدعی اقدام به فروش آنها نموده است را نداده و اسناد مربوطه را امضا و مهر نمی نماید و همچنین شخص مدعی را مرتبا تهدید می نماید.
  • غصب چهارده جریب زمین دولتی توسط شخص زورمند، که اسناد و شواهد بیان گر اینست که زمین های غصب شده از دولت می باشد .
طی این شکایات راجع شده ، موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان قبل از دادخواهی کمیته تحقیق را که شامل هفت نفر می باشد را تشکیل و به بعد از برسی ها همه جانبه شکایات را به  کتگوری های مشخص تقسیم نمودند.
 مسئولین برنامه روز سه شنبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ برای بررسی شکایات کمیته تحقیق را برگزار واعضای کمیته در جریان جلسه به بررسی موضوعات غصب زمین پرداخته و خواستار دیدار با ریاست څارنوالی ولایت هرات جهت هماهنگی لازم شدند، تا این موضوعات به سمع و حضور رئیس څارنوالی رسانده و در رابطه به آنها جویای نظریات ایشان شوند.
بنابر هماهنگی ها  کمیته مربوط روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ رئیس این موسسه (خلیل احمد پارسا) به همراه کمیته دادخواهی در نشست دوستانه با رئیس څارنوالی ولایت هرات (عبدالحق احمدی ) خواستار دادخواهی شدند. در ابتدا خلیل احمد پارسا درمورد برنامه توقف فساد اداری معلومات ارایه نمود و به تعقیب آن هدف از برگزاری جلسه را بیان نموده، فرمود: ((این جلسه دادخواهی درمورد شکایات  غصب زمین  می باشد.))
جزییات شکایات توسط مسئول پروگرام توقف فساد اداری (شقایق هاشمی) ارایه و همچنین بعضی شکایات دیگر در رابطه به موضوع غصب زمین توسط اعضای جلسه مطرح گردید.

pjimage (1)

بعد از ارایه شکایات توسط اعضای کمیته، څارنوال احمدی رییس څارنوالی  ولایت هرات درابتدا از تشریف آوری رییس موسسه حمایت از جامعه مدنی و اعضای کمیته ابراز سپاس نمود، در ادامه در رابطه به کارکردهای انجام شده در مدت کوتاه تقرری اش در څارنوالی هرات صحبت نمود و افزود ((تا حال توانسته در سیستم څارنوالی  تا حدودی زیادی تغییرات بوجود آورد وی تعلل در اجرای دوسیه و تبانی با یکی از طرفین قضیه را پذیرا نمی باشد همچنین گفت : هر اتباع افغان حق دارد تا در صورت مشاهده کدام تخطی یا تخلفی مراجع ذیربط را مطلع سازد . ))
څارنوال احمدی در اخیر در مورد شکایات غصب زمین به اعضای کمیته دادخواهی اطمینان داده ، فرمود: به این قضایا با حساسیت کامل رسیدگی خواهد شد و بررسی و تدقیق صورت خواهد گرفت پس از هماهنگی ها با نماینده مربوط در میان گذاشته خواهد شد . وی توانست همه اعضای جلسه را خاطر جمع ساخته و اطمینان از اجرای تحقیق  ارائه شده توسط تیم توقف فساد را بدهد.
پس ازاتمام صحبت های رئیس څارنوالی (خواجه عبدالحق احمدی) جلسه  با دعای خیر توسط یکی از اشتراک کنندگان به پایان رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *