جلسه مشورتی کمیته توقف فساد در پیوند به اولویت بندی ادارات محلی آغشته به فساد اداری در ولایت هرات

در طول سه دهه گذشته کشور عزیز مان افغانستان نظر به نبود اوضاع درست اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشکلات عدیده را تجربه نموده است که یکی از این مشکلات فساد اداری در ادارات محلی می باشد که از چندی بدین طرف مورد توجه و بازخورد اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است، در همین حال علایم نشان می دهند که متاسفانه فساد اداری در ادارات و سکتورهای عمده و کلیدی افغانستان، گسترش یافته است و راه حل ها در این خصوص به سر انجام نرسیده است.
 بنابراین بادرنظرداشت این وضعیت موسسه حمایت ازجامعه مدنی افغانستان روز شنبه مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ درسالن اجتماعات موسسه، جلسه مشورتی را پیرامون اولویت بندی ادارات آغشته به فساداداری درسطح ولایت هرات برگزار نمود، این جلسه با حضور داشت اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری برگزار و هریک نظریات و پیشنهادات ارزشمند خویش را ارائه، که در جریان گزارش بدان اشاره خواهد شد.
در ابتدای جلسه خلیل احمد پارسا رئیس موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان و هماهنگ کننده شبکه نهاد های مدنی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان از ایشان بخاطر سهم گیری فعال در کمیه اظهار سپاس و قدر دانی نمود. در ادامه اضافه نمود که یکی از مشکلات که همیشه دامن گیر مردم و اجتماع بوده همانا فساد در ادارت محلی میباشد، که در این بین ادارات محلی هرات بیشترین فساد را دارا بوده ، و  باید بر علیه این پدیده به گونه قاطعانه کار صورت گیرد. پس از ایراد بیانات در این خصوص از اعضای کمیته مبارزه با فساد خواسته شد، تا نظریات خویش را ارائه وبا اشتراک گذاشتن نظریات یکدیگردر رابطه به اولویت بندی ادارات تصمیم را اتخاذ نمایند.
 در این بین ابتدا شاهین مردان نماینده دفتر  ACSF ضمن خوش آمد گویی به مهمانان گفت برای اولویت بندی ادارات محلی از دیدگاه آغشته بودن به فساد معیار های مشخصی طرح  گردد، در خصوص مشخص سازی معیار ها برای تشخص ادارات محلی از بعد فساد اداری رازمحمد احمدی رئیس اتحادیه موترداران ولایت هرات گفت به اساس وضعیت حال می توانیم اولویت بندی نماییم. در همین حال جواد عمید استاد مدنی در برنامه مشارکت مدنی دراین رابطه فرمود:ادارات را باید در اولویت قرار دهیم که عملکرد روزانه آن تاثیر مستقیم روی مردم داشته باشد.
درادامه جلسه مهدی راسخ مسئول برنامه مشارکت مدنی افغانستان راهکارهای را در زمنیه برای اشتراک کنندگان پیشنهاد نمودند: با آماده سازی برگه های نظرسنجی و خانه پری آن توسط ادارات ، پوهنتون ها و سکتور های داخلی در ارتباط به ادارات که به فساد آغشته باشند، می توان اولویت بندی را آسان ساخت.
به همین ترتیب هریک از اشتراک کنندگان ایده هایی را پیشکش نمودند، پس از اتمام بحث وگفتگو خلیل پارسا با درنظرداشت نظریات اعضا به نتیجه گیری پرداخت:
۱) نظرسنجی صورت گیرد تا معیارتعیین شود.
۲) زمانی اولویت ها شناخته شد، برای هر اولویت یک کمیته تشکیل می گردد و روی موضوعات بدست آمده تحقیق و کنکاش گردد.
دراخیربا دعای خیرتوسط یکی از اشتراک کنندگان جلسه به پایان رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *