قطعنامه شبکه نهاد های جامعه مدنی ولایت هرات به مناسبت اهانت به مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران!

به نام خداوند آزادی

قطعنامه شبکه نهاد های جامعه مدنی ولایت هرات

به مناسبت اهانت به مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران!

ولقد کرمنا بنی آدم

پاسداشت از مقام انسانیت، شرافت و کرامت انسانی در تمام ادیان الهی مورد حرمت بوده و توهین و تحقیر انسانها همواره مورد مذمت قرار گرفته است. انسانها ذاتا در هر موقعیت قرار گیرند مورد تکریم و احترام الهی بوده و اهانت بالای ابنای بشری مخالف تمام موازین حقوق بشری و اخلاقی می باشد. مهاجرت یک پدیده لاینفک اجتماعی بوده که در تمام موازین حقوق بشری و بین المللی قابل قبول می باشد. توهین و تحقیر کشور جمهوری اسلامی ایران بالای مهاجرین افغانستان در شهرهای مختلف آن کشور اهانت به کرامت انسانی و بشری هست. هرچند برخورد توهین آمیز و تحقیر آمیز نیروهای امنیتی ایران با مهاجرین افغان  تازه گی نداشته ولی این بار با تخطی از قواعد حقوق انسانی، دینی، نقض آشکار تمام موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی بصورت علنی نشان دادند که  اعتقاد به گفته ها و پندارهای بزرگان خویش ندارند.

همچون سعدی بزرگ می فرماید.

بنی ادم اعضای یکدیگر اند     که در افرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدرد اورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بیغمی   نشاید که نامت نهند آدمی

و امام خمینی که همواره تاکید بر آن داشتند که ” اسلام مرز ندارد”

بدین سبب ما از جمهوری اسلامی ایران مجدانه میخواهیم که در برخورد شان با مهاجرین افغان به تمام موازین های حقوق بشری، کنوانسیون های بین المللی و حقوق مهاجرت عمل نمایند. از این رو شبکه نهادهای جامعه مدنی حوزه غرب افغانستان ضمن محکومیت این برخورد غیر قانونی و غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران خواسته های خویش را به شرح ذیل اعلام میدارند.

۱-   سازمان ملل متحد و کشورهای حامی حقوق بشر همواره در جریان برخورهای های ضد بشری و انسانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجرین افغان هستند از اینرو ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون های حفاظت از حقوق مهاجرین میخواهیم که  عملکرد اخیر کشور ایران مبنی بر اهانت به مهاجرین افغان مقیم شهر شیراز را مورد پیگیری جدی قرار داده و نسبت به این مسئله برخورد قانونی و جدی نمایند.

۲-   ما عملکرد جمهوری اسلامی ایران  در پیوند به اهانت و هتک حرمت کرامت انسانی در شهر شیراز را محکوم نموده و از آن کشور میخواهیم که احترام به موازین اخلاقی وحقوق بشری را در برخورد های شان نسبت به مهاجرین  رعایت نمایند.

۳-   ما از مردم، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و نهاد های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که قضیه توهین و تحقیر به مهاجرین افغان در شهر شیراز را از دید حقوق بشری مورد پیگرد قرار دهند.

۴-   ما از کشور خویش جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که قضیه توهین و تحقیر به مهاجرین افغان در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران را از مجراهای قانونی ودیپلماتیک مورد پیگیری جدی قرار دهند.

و من الله توفیق

شبکه نهادهای جامعه مدنی حوزه غرب افغانستان

۲۰ سنبله ۱۳۹۵

هرات- افغانستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *