جلسه کمیته توقف فساد در پیوند به شکایات راجع شده در مورد ریاست معارف

تعليم عبارت از فراگيري علوم و آموختن معلومات در رشته هاي مورد نظر مي باشد، اما تربيت يعني ايجاد، تغييرات مطلوب در رفتار آدمي براي رسيدن به يك زندگي كامل و همه جانبه است.

فرایند آموزش امروزه یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت جامعه‌ها شده ‌است و اهمیت روز افزونی پیدا کرده ‌است و این خود باعث این شده که کتاب‌ها و تحقیقات زیادی در زمینه اهداف، محتوا، و نحوه بهینه تدریس انجام شود.یکی از ارکان اساسی یک جامعه تعلیم و تربیت آن می باشد که به این اساس باید توجه زیادی در بخش آموزش و پرورش نمود.

موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان تحت برنامه توقف فساد اداری به شکایاتی که از جانب مردم جمع آوری می گردد رسیدگی می کند بنابراین طی برگزاری جلسات متعدد شکایاتی که به این موسسه در رابطه به معارف مواصلت ورزیده بود بررسی و شکایات را طور ذیل ارائه و پیشکش می نماید:

  • جمع آوری پول از شاگردان بعضی مکاتب به بهانه های مختلف با زور و خشونت
  • عدم توجه در حصه نمره دادن به اشتراک کنندگان امتحان حق الزحمه ای
  • کمبود معلم در ولسوالی انجیل و عدم توجه معارف به آن

طبق بررسی شکایات راجع شده به کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری طی یک گردهمایی مورخ ……با حضورداشت رئیس موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان (خلیل احمد پارسا) و همچنان اعضای کمیته دادخواهی (رؤسای نهادهای مدنی، انجمن ها و مؤسسه ها ) طی دیداری با رئیس معارف ولایت هرات (عبدالرزاق احمدی) یک نشست دوستانه ای داشته و درمورد شکایات که درآجندای جلسه درج گردیده بود بحث و مباحثه صورت گرفت .در جریان جلسه رئیس معارف درمورد اخذ امتحان حق الزحمه ای گفت : حجم کار بسیار زیاد بوده زیرا تعداد متقاضی  بالای پانزده هزار بوده بنا موجودیت بعضی ته خطی ها را معمول و ناچیزخواند.موضوع بعدی کمبودی معلمین در ولسوالی انجیل می باشد که در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت عبدالرزاق احمدی درمورد کمبودی معلمین دراین ولسوالی  فرمودبه تعداد ۲۰۰۰ نفر از ولسوالی انجیل در امتحان حق الزحمه ای اشتراک نمودندحدود ۶۰۰ نفر استادحق الزحمه ای واستاد رزرو وجود دارد،وی به شدت این شکایت را ردنموده وبی اساس خواند. همچنین رئیس معارف درمورد دیگرشکایات مندرج در آجندا صحبت نموده و با دلایل خویش توانست قناعت اعضای جلسه را حاصل نماید. دراخیر جلسه اشتراک کنندگان سوالات و انتقادات خویش را بیان نموده و پاسخ خویش را از رئیس معارف دریافت نمودند.سپس جلسه با دعای خیرتوسط یکی از اعضای جلسه به پایان رسید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *