دادخواهی برای تبدیل غیر تخصصی یک کارمند گمرک هرات

بر اساس شکایات درج شده در مورد تبدیلی غیر تخصصی عبدالخلیل کریمی مدیر اسبق اسنکر گمرک اسلام قلعه، موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان با همکاری شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات قبل از دادخواهی کمیته تحقیق، به بررسی موضوع پرداخته است.

در همین حال اعضای کمیته تحقیق در جریان جلسه به بررسی دقیق موضوع پرداخته، خواستار دیدار با ریاست دادستانی/خارنوالی ولایت هرات شده اند.

در طی ملاقاتی که بین اعضاء کمیته و ریاست سارنوالی هرات در ریاست سارنوالی استیناف صورت گرفت  عبدالقدوس یاسین‌زاده معاون کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری و عبدالحق احمدی رییس دادستانی/خارنوالی ولایت هرات خواستار داد خواهی در این زمینه شده اند.

عبدالخلیل کریمی در سال ۱۳۹۳ از گمرک اسلام قلعه بدون طی کردن پروسیجر قانونی و کسر معاش به کابل تبدیل شد و مدت دو و نیم سال در گمرک کابل به کار خود ادامه داد. بنا بر بعضی مشکلات آقای کریمی خواستار ارائه دلیل موجه برای تبدیلی خویش از سوی نجیب وردک رییس عمومی گمرکات شد. آقای وردک در پاسخ بیان نمود:” به دلیل بی کفایتی و بی توجهی در قسمت مدیریت اسنکر این تبدیلی صورت گرفته است.”

آقای کریمی این ادعا را رد نمود و گفت که هیچ نوع اسناد و مدرک معتبری علیه وی در زمینه بی توجهی در بخش مدیریت اسکنر وجود ندارد. سپس آقای وردک از ریاست گمرک هرات خواستار سوانح عبدالخلیل کریمی شد، سوانح وی نیکو معرفی شده و به صورت رسمی به کابل فرستاده شد.

این شخص ادعا دارد که در حال حاضر دستانی در کمرگات افغانستان وجود دارد که در گسترش فساد نقش عمده ای دارد و همین موضوع باعث می شود که فساد در این نهادها افزایش چشمگیری داشته باشد.

آقای کریمی در حال حاضر کارمند مستوفیت می‌باشد، عبدالحق احمدی بعد از بررسی فوق بیان نمود که وی می تواند توسط یک عریضه رسمی موضوع را پیگیری کند و ادارۀ داد ستانی هرات در این زمینه همکاری های لازم را انجام میدهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *